SZAKTERÜLETEK

Ügyfeleim számára az alábbi jogterületeken nyújtok magas színvonalú, átfogó jogi tevékenységet, beleértve a jogi tanácsadást, szerződések szerkesztését és véleményezését, hatósági ügyintézést és peres és peren kívüli jogi képviseletet:
 • Szerződések joga (pl. vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, alvállalkozói, projekt szerződések)
 • Társasági jog (pl. cégalapítás, változásbejegyzési eljárás, társasági részesedések adásvétele, átalakulás, végelszámolás)
 • Ingatlanjog (pl. ingatlan adásvétel (CSOK, babaváró igénybevételével is), ajándékozás, bérlet, haszonélvezeti jog, társasházi jog). Igény esetén ügyfeleimnek független hitel- és biztosításközvetítőt is tudok ajánlani.
 • Családjog (pl. bontóper (ún. válóper), szülői felügyelet, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, gyermektartásdíj ill. módosítása, házastársi vagyonjogi megállapodások, házastársi vagyonjogi igények peres érvényesítése)
 • Kártérítési jog (szerződésszegéssel és szerződésen kívül okozott károkért való felelősség, egészségügyi szolgáltató kártérítési felelőssége, fokozott veszéllyel járó tevékenységgel okozott kárérért felelősség (veszélyes üzemi felelősség), kártérítési felelősség a tárasági jogban, kártérítési felelősség fizetésképtelenség esetén, közhatalom gyakorlásával okozott kár, sérelemdíj, különféle kártérítési perek)
 • Munkajog (pl. jogellenes munkáltatói felmondás, munkahelyi baleset, munkáltató kártérítési felelőssége, megváltozott munkaképességű munkavállalók ellátása, munkavállaló felmondásának kikényszerítése munkáltató által, munkáltatók számára az Mt. 2023-as módosításának megfelelés biztosítása))
 • E-kereskedelem joga (pl. általános szerződési feltételek – „ÁSZF” – és adatvédelmi szabályzat honlapok és webshopok számára))
 • Adatvédelem
 • Szerzői jog és iparjogvédelmi jog (pl. szerző művek jogvédelme, felhasználási szerződések, védjegyadásvétel))
 • Fizetésképtelenségi eljárások (csőd- és felszámolási eljárás)
 • Fogyasztóvédelem
 • Közigazgatási és egyéb hatósági ügyek
 • Választottbíróság és békéltető testület előtti eljárás