SZAKTERÜLETEK

Ügyfeleim számára az alábbi jogterületeken nyújtok átfogó jogi tevékenységet, beleértve a jogi tanácsadást, szerződések szerkesztését, hatósági ügyintézést és peres képviseletet:
 • szerződések joga (pl. vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, franchise szerződés)
 • társasági jog (pl. cégalapítás, változásbejegyzési eljárás, végelszámolás)
 • ingatlanjog (pl. ingatlan adásvétel, bérlet, haszonélvezeti jog, társasházi jog)
 • e-kereskedelem joga (pl. általános szerződési feltételek – „ÁSZF” – és adatvédelmi szabályzat honlapok és webshopok számára)
 • adatvédelem
 • szerzői jog és iparjogvédelmi jog (pl. szerző művek jogvédelme, felhasználási szerződések, védjegyadásvétel)
 • versenyjog
 • munkajog (pl. jogellenes munkáltatói felmondás, munkahelyi baleset, megváltozott munkaképességű munkavállalók ellátása)
 • fizetésképtelenségi eljárások (csőd- és felszámolási eljárás)
 • fogyasztóvédelem
 • családjog
 • közigazgatási és egyéb hatósági ügyek
 • választottbíróság és békéltető testület előtti eljárás